Managementinformatie

Managementinformatie is een verzamelbegrip voor datgene wat een ondernemer (manager) nodig heeft om zijn onderneming de juiste sturing te kunnen geven. Vaak wordt er een vergelijking gemaakt met het besturen van een voertuig waarbij de bestuurder informatie ziet op zijn dashboard hoe het voertuig presteert. Bij managers spreken we dan van een ‘management dashboard’.
Een ‘management dashboard’ is een management tool waarin informatie over het presteren van de onderneming in beknopte vorm wordt weergegeven. Het liefst op 1 A4’tje. Deze informatie gebruikt het management om periodiek de prestatie van de organisatie te kunnen beoordelen en waarnodig bij te sturen. Denk bijvoorbeeld aan:

• Controle op omloopsnelheid (inkoop, voorraad en verkoop)
• Controle op de winstgevendheid van productgroepen
• Controle op de bruto/netto marges
• Analyse van de omzetontwikkeling
• Analyse op de resultaatontwikkeling
• Analyse op investeringen (ROI – Return on Investment)

 

[1]   [2]

         Procesverbetering        Managementinformatie         Business Development