Inrichten van uw financiële administratie

SOS Business Support ondersteunt u bij het opzetten en inrichten van uw financiële administratie. Indien u de voorkeur geeft om uw eigen boekhouding zelf te voeren kan SOS BS u ondersteunen bij de keuze en installatie van een geschikt boekhoudpakket (software). U kunt rekenen op een professionele training waarbij u de basisvaardigheden leert om uw boekhouding correct te kunnen uitvoeren. SOS BS maakt gebruik van boekhoudsoftwarepakket Exact Online en Accountview.

Naast de boekhouding kunt u ook rekenen op ondersteuning bij het opzetten van systemen met betrekking tot het maken van facturen (factoring), het incasseren van uw tegoeden (debiteurenbeheer) en het zorgdragen voor een tijdige betaling van uw leveranciers (crediteurenbeheer). SOS BS begeleidt u bij de keuze en integratie van software rekening houdend met de geldende regelgeving en de gewenste werkmethode.

Denk hierbij aan het klantcontact, het aantal klanten, leverancierscontact, betalingsgedrag, betalingstermijn en de omloopsnelheid van uw producten. Het resultaat is een systematiek waarbij uw werkmethode puntsgewijs beschreven staat in een procedure.

   

                   Inrichten administratie                Boekhouding                Jaarrekening