Omzetbelasting

Iedere ondernemer draagt de verantwoordelijkheid om tijdig en correct de aangifte omzetbelasting te verrichten. U dient zelf vast te stellen hoeveel omzetbelasting u moet afdragen aan de Belastingdienst. Deze gegevens verzamelt u aan de hand van een correct gevoerde boekhouding. Zowel uw te vorderen btw (voorbelasting) als uw af te dragen BTW dient u op te geven bij uw aangifte.

De frequentie waarin u aangifte moet doen wordt u mede gedeeld nadat u zich als ondernemer meldt bij de Belastingdienst. Waarschijnlijk dient u per kwartaal aangifte te doen.

Als de BTW afdracht niet meer is dan € 1.883 per jaar kunt u een brief sturen naar uw belastingkantoor waarin u vraagt om per jaar aangifte te doen. Wordt de jaarlijkse afdracht hoger dan € 1.883 wordt u gevraagd de aangifte per kwartaal te verrichten. Als u niet tijdig uw BTW aangifte indient of betaalt kan de Belastingdienst u verplichten maandelijks aangifte te doen.
Vanaf 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst u geen aangiftebrief omzetbelasting meer. U dient voortaan zelf in de gaten te houden dat u op tijd aangifte doet en betaalt.

[1]   [2]   

         Omzetbelasting        Inkomstenbelasting         Vennootschapsbelasting      Loonbelasting