Inkomstenbelasting

Soms ontstaat er verwarring tussen de begrippen inkomstenbelasting en omzetbelasting. Het is belangrijk dat u begrijpt dat de inkomstenbelasting betrekking heeft op uw privé en de omzetbelasting op uw bedrijf. Daarnaast verschilt het systeem van berekening en betaling. Voor de inkomstenbelasting berekent u zelf uw belastbaar inkomen welke u vervolgens in uw aangifte inkomstenbelasting verwerkt.

De Belastingdienst berekent zelf hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen of terug te vorderen heeft. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld middels een aanslagbiljet. Het afwachten van een bericht van de Belastingdienst na uw aangifte ontbreekt bij de omzetbelasting. Bij de omzetbelasting ligt de verantwoordelijkheid bij u voor het juist berekenen van het te betalen of te vorderen bedrag. Bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting dient u informatie te verzamelen dat betrekking heeft op uw privé-inkomsten. Welke informatie u moet verzamelen hangt af van uw privé-situatie in het jaar waarover u de aangifte wilt doen.

 

[1]   [2]   [3]

         Omzetbelasting        Inkomstenbelasting         Vennootschapsbelasting      Loonbelasting