Loonbelasting of loonheffing

De loonbelasting is net als de omzetbelasting een aangiftebelasting. Dit betekent dat u als ondernemer zelf verantwoordelijk bent voor de berekening van de loonbelasting en de betaling hiervan. U krijgt met de loonbelasting alleen te maken wanneer uw bedrijf werknemers in loondienst heeft. Let op, dit geldt ook wanneer uzelf in loondienst bent van uw eigen BV.

Veel ondernemers met personeel kiezen ervoor om de loonadministratie volledig uit te besteden. Dit zou ik u ook aanraden. De reden hiervoor is de complexiteit van het berekenen van heffingen, premies en kortingen die toepassing hebben per individuele werknemer. Daarnaast dient u volledig op de hoogte te blijven van de jaarlijkse veranderingen van de gehanteerde percentages en grondslagen.

SOS BS kan u hierin begeleiden en u van advies voorzien hoe hiermee om te gaan.

         Omzetbelasting        Inkomstenbelasting         Vennootschapsbelasting      Loonbelasting