Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is net als de inkomstenbelasting een aanslagbelasting. Dit betekent dat de belastingdienst zelf zal berekenen hoeveel belasting uw bedrijf moet betalen nadat u de aangifte vennootschapsbelasting hebt ingediend. De vennootschapsbelasting wordt geheven over de geboekte winst van een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (BV). De aangifte kunt u elektronisch doen via de website van de Belastingdienst bij het onderdeel ‘inloggen ondernemers’ of via een aangiftesoftware. In grote lijnen dient u gegevens aan te leveren over uw onderneming en de geboekte winst.

Indien u ervoor kiest dat SOS BS uw boekhouding voert en uw jaarrekening opmaakt, dan zullen wij op uw verzoek uw aangifte vennootschapsbelasting voor u verzorgen.

         Omzetbelasting        Inkomstenbelasting         Vennootschapsbelasting      Loonbelasting