Solar BTW Service

Als u gebruik maakt van deze dienst nemen wij alle administratieve rompslomp van u over.
U hoeft zich niet te verdiepen in de belastingformulieren en de bijbehorende aangifte(s).

Wij verrichten de volgende werkzaamheden voor u:
• Beoordelen of u recht heeft op BTW teruggaaf en succesgarantie
• Voorbereiden en begeleiden aanvraag BTW nummer
• Belastinginspecteur verzoeken uitspraak te geven op de hoogte van het toe te passen forfait
  indien het vermogen hoger is dan 5.000 Wp
• Indienen BTW aangifte (teruggaaf BTW zonnepanelen)
• Eventuele verzoeken van de belastinginspecteur betreffende de BTW aangifte afhandelen
• Toepassen KOR en aanvragen 'ontheffing administratieve verplichtingen'
• Controleren van de beschikking BTW teruggaaf
• Indien de beschikking niet overeenkomt met de ingediende BTW aangifte, een bezwaarschrift
  indienen bij de belastinginspecteur
• Indien nodig, het indienen van vereiste nihil aangiftes BTW kwartaal 2, 3 en/of 4
  totdat de ontheffing administratieve verplichtingen van kracht is.

Bij opdracht rekenen wij éénmalig een vergoeding van 149,00 euro (exclusief BTW). U betaalt
180,29 euro (inclusief BTW) aan ons, maar de BTW over onze vergoeding (31,29 euro) vorderen
wij eveneens voor u terug (alleen mogelijk voor installaties vanaf 01-01-2016).
Meld u direct aan! Voor installateurs hebben wij een partnerprogramma.

Aanmelden
 Solar BTW Service
   

                     BTW Service              Succesgarantie              Partnerprogramma